Het Malmundarium, historisch en toeristisch hart van Malmedy

Het Malmundarium

Het Malmundarium, een erfenis uit het verleden waarvan de kinderschoenen teruggaan tot 648 toen de benedictijner monnik Remaclus en enkele van zijn collega’s zich in een  woeste streek  vestigden. Het klooster van Malmedy en dat van Stavelot zullen een abbatiaal prinsdom vormen. Zij zullen een gemeenschappelijk leven kennen van meer dan 1.100 jaar tot aan de Franse Revolutie die het einde van het prinsdom zal aankondigen.

Het klooster verliest alsdan zijn godsdienstige functie en kent tal van dienstbestemmingen. Vooreerst het Franse Regime, vervolgens het Pruisische Regime in 1815 en het Duitse Regime in 1870 zullen gebruik maken van de gebouwen naar hun eigen believen wat meteen talrijke aanpassingswerken met zich zal brengen. De huidige gebouwen dateren uit het begin van de 18e eeuw.

De verschillende opgravingscampagnes zullen het licht werpen op de getuigen van de ganse levensduur van het klooster, sedert zijn stichting in de VIIe eeuw tot op het ogenblik dat het door de monniken werd verlaten op het einde van XVIIIe eeuw.

In 1985 beslist de stad Malmedy dit erfgoed uit het verleden te verwerven met de ambitie, dankzij de financiële steun van het Waals Gewest, er een cultureel en toeristisch werktuig van eerste rang van te maken en het zijn oorspronkelijke bestemming terug te schenken : het historisch en toeristisch hart van Malmedy.

Vandaag heeft het klooster, herdoopt tot Malmundarium, zijn gedaanteverwisseling beëindigd en is het een volwassen toeristische attractie geworden. Twee niveaus, 3.000 m2 met audiogids om de geschiedenis te kunnen ontdekken, (historium, schatkamer van de kathedraal), de folklore (atelier van de carnaval) en de oude industrieën van de regio (de ateliers van het leer en van het papier).